Kategorier
Möten

Kallelse till årsstämma den 15 april

Kallelse till Årsstämma i Stockholms Galoppsällskap den 15 april digitalt kl 18.00.

Efter stämman kommer vi få information från Svensk Galopps styrelse. 

Var vänlig och anmäl om Du kommer deltaga så vi kan maila länk till mötet. 

Anmälan görs till info@stockholmsgaloppsallskap.se före 13 april 2021. 

Vill påminna om att om att av medlem väckt förslag ska skickas in senast 4 veckor före årsmötets avhållande, eller inom en vecka från det att årsberättelsen skickats ut till medlem. Förslag skickas till info@stockholmsgaloppsallskap.se

Dokument