Kategorier
Nyhet

Höststämman hålls digitalt

Den 12 november kl 18.00 är det höststämma i Stockholms Galoppsällskap. Med anledning av Covid-19 restriktioner kommer årets höststämma att avhållas digitalt.

Du anmäler dig till mötet genom det här formuläret: https://forms.gle/mjqrBj8Guxuztc3F8

För dig som är röstberättigad så kommer ytterligare en länk skickas efter det att du anmält dig, senast fredag 6 november. För att ha rösträtt vid val krävs att medlemmen varit medlem i minst tre på varandra följande år inklusive det år då val sker.

Valberedningen har inkommit sent med förslag till fullmäktigeledamöter, se dokument nedan, men om ingen har något att invända eller har ett motförslag så kan vi välja föreslagna fullmäktigeledamöter. 

Från Svensk Galopps styrelse kommer ingen vara på plats denna gång med anledning av Covid-19. Om det finns frågor som vi kan ta upp så maila gärna till info@stockholmsgaloppsallskap.se.

Den ursprungliga kallelsen finns att läsa nedan. Observera att vi inte kommer att träffas på Bro Park utan mötet sker helt digitalt.

Dokument