Placeholder image

Protokoll från SGS höststämma 2017.

Kallelse till Vårstämma i SGS!

Tidpunkt: 9 april 2018 kl 19
Plats Spira skolan mellanstadiet Näsbyparkcentrum, Eskadervägen 4.
Entren till avdelningen sker utifrån, från gången mellan Näsbyparkskolan
och Centrumbyggnaden (bredvid höghusets entre).

Förslag till dagordning.

Välkomna! Styrelsen

Välkomna till

Stockholms Galoppsällskap

Verksamheten

Placeholder image

Stämmor

Ordinarie stämma (årsstämma) hålls före april månads utgång varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Ordinarie höstmöte (höststämma) hålls i oktober eller november på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorn så beslutar eller då lägst 20 medlemmar med angivande av ärende begär sådan stämma.

170306 Förslag på dagordning vårstämma SGS


171127 Protokoll från
SGS höststämma

Placeholder image

Styrelsemöten

Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls när så erfordras. Om minst två styrelseledamöter fordrar att styrelsen sammankallas skall en sådan begäran efterkommas inom två veckor.

Placeholder image

Medlemskap

Medlemsavgift för år 2017 är 300 kr. För medlemmar i Ung Galopp 150 kr. Betalas till BG 447-3112 – Sthlms Galoppsällskap. Ange namn, adress och ev. mailadress.
Medlemskap ger gratis inräde på samtliga banor i Skandinavien, sponsrad prenumeration på program (se nedan) samt möjligheten att påverka Svensk Galopp utveckling. Dessutom delta i SGS olika medlemsaktiviteter.
Program 2017 När det gäller prenumeration på program inför huvudsäsongen är prisbilden nu klar. Priset för Bro Park blir 1080kr, då ingår Gärdet, Strömsholm och vintergaloppen 2017. Alla banor kostar 1800 kr. SGS subventionerar sina medlemmar med 200 kr vid prenumeration. Det innebär att som medlem betalar man 880 kr alt 1600 kr. Vill man som medlem prenumerera så betalar man in 880 kr alt 1600 kr till BG 447-3112, GLÖM INTE att ange namn och adress och prenumation program, annar kommer inte programmen fram. Ert namn och adress skickas sedan till Svensk Galopp som har ansvaret för utskicket av programmen. Sista dagen för detta är den 29 december.

Placeholder image

Arkiv

Styrelseprotokoll xxxx-xx-xx

Styrelseprotokoll xxxx-xx-xx

Aktivitetsprogram 2017

Placeholder image

Stämmor och Styrelsemöten

SGS årsstämma kommer att avhållas den 13 mars 2017, kl 19:00 på Bro Park.

Placeholder image

Tävlingar

Det finns två lopp som vi sponsrar. SGS Hösthandikapp och Stockholms Kapplöpningssällskaps löpning.

Placeholder image

Festligheter

SGS-hästfest kommer att avhållas den 4 mars 2017.Se inbjudan under Senaste Nytt!

Placeholder image

Aktiviteter

Den årligen återkommande stallvandringen kommer natt äga rum i maj månad. Datum kommer att i god tid anges på denna hemsida.

Samarbetspartners

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Organisation

Stockholms Galoppsällskaps fullmäktigegrupp och består av - 17 personer - väl utvalda från galoppsporten. Denna grupp är en del av Svensk Galopps fullmäktige, som kan likställas med Svensk Galopps högsta organ.
Stockholms Galoppsällskaps styrelse sköter den dagliga verksamheten och dess medlemmar presenteras här.

John Doe
Henrik Haglund
Christer Gråberg
Roger Asp
Lisbeth Bolin
K B Wirenstål
Lina Bogren
Caroline Malmborg
Några bilder från årets hästfest.
img1
img1
img1
img1
img1
img1

Senaste nytt!

blog post 1

 

blog post 1

 

 

Kontakta oss

Stockholms Galoppsällskap

 

 

.