Kategorier
Nyhet

Kulturfrågor ett viktigt tema!

Kulturfrågor är temat för senaste nyhetsbrevet.

Vilken bild vill vi att omvärlden ska ha av oss? Framöver kommer Svensk Galopp och galoppsällskapen att arbeta mer med kulturfrågor vilket blivit  tema för vårt senaste nyhetsbrev, säger SGS-ordföranden Eva McLaren.

Att jobba med värdegrunder inom galoppen: Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda  inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för  hur vi framställer galoppsporten. 

Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå  för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi  respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier. 

Ibland kan man undra om inte gränsen är nådd då man läser vissa inlägg på Facebook. 

Till exempel då det handlar om en ny bana i Skåne eller vintergaloppen. Då spys det galla och det blir både sakfel och personangrepp.

LÄS HELA NYHETSBREVET I “DOKUMENT”.