Om oss

Stockholms Galoppsällskap är en öppen förening som ska tillvarata galoppsportens intressen.

Alla galoppintresserade är välkomna som medlemmar. Du behöver varken äga eller träna galopphästar för gå med i Stockholms Galoppsällskap.

Vad är ett galoppsällskap?

Stockholms Galoppsällskap är ett av tre galoppsällskap i Sverige. Sällskapen finns geografiskt fördelade kring landets tre permanenta galoppbanor. Det är galoppsällskapen som tillsammans äger Svensk Galopp.

Som medlem i ett galoppsällskap blir du inte bara en del av en trevlig gemenskap. Du kan även påverka galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.

De andra två galoppsällskapen i Sverige är Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap.

Styrelsen i Stockholms Galoppsällskap

Vid vårstämman väljer medlemmarna styrelse.

I styrelsens arbete ingår:

  • att ta fram övergripande strategier för Stockholms galoppverksamhet.
  • att bevaka viktiga frågor och arbeta för hästägare och medlemmar i Stockholms Galoppsällskap,
  • att hålla fullmäktigeledamöter uppdaterade i aktuella frågor.

Nedan ser du de personer som ingår i Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

Eva McLaren, ordförande
Roger Asp
Lisbeth Bolin

Annika Sjökvist
Martin Wallin
Jessica Jankerup
K-B Wirenstål

Våra representanter i Svensk Galopps fullmäktige

Vid Stockholms Galoppsällskaps höststämma utses 17 ledamöter att företräda Stockholms Galoppsällskap i Svensk Galopps fullmäktige. 

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Vid höststämman i november 2019 valdes följande ledamöter att representera Stockholms Galoppsällskap:

Ordinarie ledamöter:

Suppleanter

Löpningar som sponsras av Stockholms Galoppsällskap

Stockholms Galoppsällskap sponsrar två lopp på Bro Park:

  • SGS Hösthandikapp
  • Stockholms Kapplöpningssällskaps löpning.