Om oss

Stockholms Galoppsällskap är en öppen förening som ska tillvarata galoppsportens intressen.

Alla galoppintresserade är välkomna som medlemmar. Du behöver varken äga eller träna galopphästar för gå med i Stockholms Galoppsällskap.

Vad är ett galoppsällskap?

Stockholms Galoppsällskap är ett av tre galoppsällskap i Sverige. Sällskapen finns geografiskt fördelade kring landets tre permanenta galoppbanor. Det är galoppsällskapen som tillsammans äger Svensk Galopp.

Som medlem i ett galoppsällskap blir du inte bara en del av en trevlig gemenskap. Du kan även påverka galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.

De andra två galoppsällskapen i Sverige är Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap.

Styrelsen i Stockholms Galoppsällskap

Vid vårstämman väljer medlemmarna styrelse.

I styrelsens arbete ingår:

  • att ta fram övergripande strategier för Stockholms galoppverksamhet.
  • att bevaka viktiga frågor och arbeta för hästägare och medlemmar i Stockholms Galoppsällskap,
  • att hålla fullmäktigeledamöter uppdaterade i aktuella frågor.

Nedan ser du de personer som ingår i Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

Eva McLaren, ordförande
Anna Fisher
Henrik Haglund

Roland Egnestam
Mårten Erixzon
Solveig Stefansson
Leif Wretman

Våra representanter i Svensk Galopps fullmäktige

Vid Stockholms Galoppsällskaps höststämma utses 17 ledamöter att företräda Stockholms Galoppsällskap i Svensk Galopps fullmäktige. 

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Följande ledamöter är valda vid höststämman 2022 att representera Stockholms Galoppsällskap:

Ordinarie ledamöter:

Eva McLaren (sammankallande, eva@mclarenracing.se)

Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Christian Elmehagen
Hans Engblom
Roland Egnestam
Mårten Erixzon
Christer Gråberg
Henrik Haglund
Robert Holmsten
Caroline Malmborg
Wolfram Meyer
Ivan Sjöberg
Lena Staag
Solveig Stefansson
Leif Wretman

Clarence Örhammar

Suppleanter
Maria Andersson
Per Jardetun
Jan Ohlsson
Åke Ohlsson
Patrick Wahl

Martin Wallin

Löpningar som sponsras av Stockholms Galoppsällskap

Stockholms Galoppsällskap sponsrar två lopp på Bro Park:

  • SGS Hösthandikapp
  • Stockholms Kapplöpningssällskaps löpning