Om oss

Stockholms Galoppsällskap är en öppen förening som ska tillvarata galoppsportens intressen.

Alla galoppintresserade är välkomna som medlemmar. Du behöver varken äga eller träna galopphästar för gå med i Stockholms Galoppsällskap.

Vad är ett galoppsällskap?

Stockholms Galoppsällskap är ett av tre galoppsällskap i Sverige. Sällskapen finns geografiskt fördelade kring landets tre permanenta galoppbanor. Det är galoppsällskapen som tillsammans äger Svensk Galopp.

Som medlem i ett galoppsällskap blir du inte bara en del av en trevlig gemenskap. Du kan även påverka galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.

De andra två galoppsällskapen i Sverige är Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap.

Styrelsen i Stockholms Galoppsällskap

Vid vårstämman väljer medlemmarna styrelse.

I styrelsens arbete ingår:

  • att ta fram övergripande strategier för Stockholms galoppverksamhet.
  • att bevaka viktiga frågor och arbeta för hästägare och medlemmar i Stockholms Galoppsällskap,
  • att hålla fullmäktigeledamöter uppdaterade i aktuella frågor.

Nedan ser du de personer som ingår i Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

Eva McLaren, ordförande
Urban Jonsson
Henrik Haglund

Christopher Roberts
Christian Elmehagen
Jessica Jankerup

Våra representanter i Svensk Galopps fullmäktige

Vid Stockholms Galoppsällskaps höststämma utses 17 ledamöter att företräda Stockholms Galoppsällskap i Svensk Galopps fullmäktige. 

Svensk Galopps fullmäktige består av totalt 35 ledamöter.

Följande ledamöter är valda vid höststämman 2022 att representera Stockholms Galoppsällskap:

Ordinarie ledamöter:

Eva McLaren (sammankallande, eva@mclarenracing.se)

Caroline Malmborg
Christer Gråberg
Christopher Roberts
Clarence Örhammar
Hans Engblom
Ivan Sjöberg
Jenny Utterström
Jessica Jankerup
Lena Staag
Leif Wretman
Lisbeth Bolin
Jesper Kask
Robert Holmsten
Roger Asp
Roland Egnestam

Suppleanter (i den ordning de träder in)
Per Jardetun
Annika Sjökvist
Patrick Wahl
Ulf Zeider
Eva Dalbark

Löpningar som sponsras av Stockholms Galoppsällskap

Stockholms Galoppsällskap sponsrar två lopp på Bro Park:

  • SGS Hösthandikapp
  • Stockholms Kapplöpningssällskaps löpning