Kategorier
Nyhet

Valberedningens förslag till val av SGS styrelse 2024

Omval:
Eva McLaren, ordförande på ett år
Henrik Haglund på två år
Solveig Stefansson på två år

Fyllnadsval:
Lisbeth Bolin på ett år
Nyval:
Fabienne De Geer på två år

Valberedningens sammankallande Louis de Geer deltog ej i beslutet att föreslå Fabienne De Geer som ny ledamot.

Om förslaget godkänns så ser SGS styrelse för 2024 ut som följande:
Eva McLaren, ordförande, ett år
Roland Egnestam, ett år kvar
Anna Fischer, ett år kvar
Henrik Haglund, två år
Solveig Stefansson, två år
Fabienne De Geer, två år
Lisbeth Bolin, ett år

Valberedningen är enig.
2024-03-22

Louis de Geer, Stefan Uppström, Lotta Mossberg,

Conny Isacsson, Anna Öhgren