Välkommen till Stockholms Galoppsällskap

Stockholms Galoppsällskap (SGS) är en ideell förening som har till ändamål att samverka med Svensk Galopp (SG) för att anordna galopptävlingar och i övrigt verka för ett ökat intresse för galoppsporten. SGS har även till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen för galoppsporten och i övrigt verka för att sporten ökar i regionen samt att aveln främjas.

Är du hästägare eller aktiv inom galoppsporten? Var med och påverka galoppsporten i Stockholmsregionen. Läs här om hur du blir medlem.

Våra senaste inlägg på Facebook

6 months ago

Årets Häst Espen Hill

6 months ago

Årets kämpe Callac

6 months ago

Årets hinderhäst Accelerate

6 months ago

Årets arabhäst Ayman

6 months ago

Årets äldre häst Red Hot Chili

6 months ago

Årets sto Silent Night

« 2 of 2 »