Kategorier
Nyhet

Kulturfrågor ett viktigt tema!

Kulturfrågor är temat för senaste nyhetsbrevet.

Vilken bild vill vi att omvärlden ska ha av oss? Framöver kommer Svensk Galopp och galoppsällskapen att arbeta mer med kulturfrågor vilket blivit  tema för vårt senaste nyhetsbrev, säger SGS-ordföranden Eva McLaren.

Att jobba med värdegrunder inom galoppen: Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda  inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för  hur vi framställer galoppsporten. 

Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå  för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi  respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier. 

Ibland kan man undra om inte gränsen är nådd då man läser vissa inlägg på Facebook. 

Till exempel då det handlar om en ny bana i Skåne eller vintergaloppen. Då spys det galla och det blir både sakfel och personangrepp.

LÄS HELA NYHETSBREVET I “DOKUMENT”.

Kategorier
Nyhet

LAST CALL: HÖSTSTÄMMA 23 NOV!

Vi samlas på Bro Park kl 18 tisdagen den 23 november för SGS årliga höststämma.

Höststämman börjar kl 18.30 – och Svensk Galopps VD Harald Dörum kommer att närvara. Samt givetvis Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

Vi bjuder på bubbel och snittar och/eller kaffe och något sött till.

Anmälan kan göras till: info@stockholmsgaloppsallskap.se

Kategorier
Nyhet

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA den 23 november

Härmed kallas medlemmar i Stockholms Galoppsällskap till höststämma på Bro Park kl 18.30 tisdagen den 23 november.
Eftersom vi kommer att bjuda på ett glas bubbel med tilltugg så behöver vi få in anmälningar senast den 18 november till info@stockholmsgaloppsallskap.se

Mvh, Styrelsen

Kategorier
Nyhet

Dörum till höstmötet 23 november

SGS årliga höstmöte på Bro Park kommer denna gång att äga rum tisdagen den 23 november 2021.Vi påminner om att det är viktigt att delta på höstmötet, då många angelägna spörsmål kommer att diskuteras. Ni som inte kan närvara fysiskt på Bro Park kommer att få möjlighet att delta digitalt via Teams.

Svensk Galopps nye VD Harald Dörum (bilden) kommer att närvara på höstmötet.

Varmt välkomna! / hälsar Styrelsen