Kategorier
Nyhet

Dörum till höstmötet 23 november

SGS årliga höstmöte på Bro Park kommer denna gång att äga rum tisdagen den 23 november 2021.Vi påminner om att det är viktigt att delta på höstmötet, då många angelägna spörsmål kommer att diskuteras. Ni som inte kan närvara fysiskt på Bro Park kommer att få möjlighet att delta digitalt via Teams.

Svensk Galopps nye VD Harald Dörum (bilden) kommer att närvara på höstmötet.

Varmt välkomna! / hälsar Styrelsen